با دانفوس ایران همراه شوید

About_Us
01
درباره دانفوس ایران

مجموعه دانفوس ایران از سال 1392 با هدف هوشمند سازی سیستمهای تهویه وتبرید فعالیت خود را درزمينه فروش وخدمات پس ازفروش تجهیزات الکترونیک شرکت دانفوس دانمارك شروع نمود وهمواره سعی ما براین بوده تا با استفاده از آخرین تجهیزات کنترلی شرکت دانفوس بتوانیم جدیدترین راهکارهای کنترلی را برای سیستمهای تهویه وتبرید فراهم نماییم و تا به امروز افتخار همکاری با بیش از 210 مجموعه فعال در حوزه تهویه وتبرید از جمله شرکتهای سازنده دستگاههای تهویه وتبرید وشرکت هاو اشخاص خدمات دهنده از سراسر کشوردر این زمینه را کسب نموده ایم.

02
آمار و ارقام
دانفوس ایران
مجموعه دانفوس ایران از سال 1392 با هدف هوشمند سازی سیستمهای تهویه وتبرید فعالیت خود را درزمينه فروش وخدمات پس ازفروش تجهیزات الکترونیک شرکت دانفوس دانمارك شروع نمود
43+

تنوع محصولات

98٪

رضایت مشتریان

738

تعداد مشتریان

999+

تعداد فروش

03
راهبری تحول پایدار

همواره سعی ما براین بوده تا با استفاده از آخرین تجهیزات کنترلی شرکت دانفوس بتوانیم جدیدترین راهکارهای کنترلی را برای سیستمهای تهویه وتبرید فراهم نماییم و تا به امروز افتخار همکاری با بیش از 210 مجموعه فعال در حوزه تهویه وتبرید از جمله شرکتهای سازنده دستگاههای تهویه و تبرید وشرکت ها و اشخاص خدمات دهنده از سراسر کشور در این زمینه را کسب نموده ایم.

محصولات دانفوس ایران

فروش وخدمات تجهیزات الکترونیک دانفوس

گالری تصاویر

دانفوس ایران

اخبار و آموزش

محتوای آموزشی و اخبار مفید
عضویت در خبرنامه

اگر مایل به دریافت پیشنهادات
و تخیفات ویژه هستین در خبرنامه عضو شوید

ایمیل خود را وارد کنید سپس جهت تایید ایمیل ارسال شده را باز کنید
نظرات

مشتریان درباره ما چه می گویند