چیلر سایت بانک تجارت

چیلر شرکت زمزم

چیلر هتل کیش

نكات مهم و ايمنی  قبل از راه اندازی  چيلر تراكمی 

آمارها نشان مي‌دهد كه بسياری از صدمات وارده به دستگاهها و سیستم های تهويه مطبوع در زمان تعمیر و نصب چیلرها و تعمیر سیستم های تهویه مطبوع به دليل كمبود اطلاعات افرادي است كه با اين دستگاه ها سرو كار دارند ، لذا قبل از انجام  هرگونه اقدامي  نكات زير  را مدنظر داشته باشيد .

 •   هرگز اين مهم را فراموش نكنيد اول ايمني بعد كار لذا توصيه هاي ايمني را در هنگام  راه اندازي و تعميرات  دستگاههاي تهويه مطبوع و تبريد بدقت رعايت نمائيد .
 •  هنگام انجام كارهاي راه‌اندازي و تعميرات از وسايل ايمني شامل عينك –  كفش – دستكش – كلاه  كپسول اطفاء حريق استفاده نمایید.
 •   علائم هشداردهنده از قبيل «خطر» «دست نزنيد» «كليد را روشن نكنيد» «شير را باز نكنيد» بر روي نقاط حساس نصب نمایید.
 •   از نصب حفاظ ها در محل‌هاي خطرناك مانند كوپلينگ پمپ ها، تمامی گردنده ها، نظير پولی، فلكه، كوپلينگ كمپرسورهای  باز و نظاير  آنها اطمينان  حاصل نمايند .
 •   كارهاي مربوط به تابلوی  برق دستگاهها و اتصالات  الكتريكی الكترو موتور  و كنترلها  بايد توسط افراد آموزش ديده  و آگاه به اصول برق صنعتی  انجام شود . هرگز  انجام اينگونه مسئوليت ها را به افراد  غير متخصص  محول نكنيد كه خطرت جبران ناپذيري در بر خواهد داشت .
 •  براي نشت يابی  و پيدا كردن  سوراخ هاي مدارات تبريد از گازهاي  بي خطر مانند ازت استفاده كنيد . هرگز  براي  انجام عمل نشت يابي  از اكسيژن  استفاده نكنيد كه خطر انفجار  وجود خواهد داشت . قبل از شارژ  گاز ازت به سيستم آنرا با دستگاه دتكتور تست  كنيد.
 •  هنگام حمل و نقل و جابجايی دستگاهها نكات ايمنی را بدقت رعايت كنيد و مواظب باشيد صدمه نبينيد.
 • و بالاخره قبل از نصب و راه اندازي دستگاههاي  تهويه مطبوع با كارشناسان  و تكنسين هاي واحد خدمات پس از فروش شركت هاي سازنده دستگاه و ما مشورت نمائيد تا از راهنمايي و تجربيات  با ارزش آنان  كه ساليان دراز در اين رشته مشغول  بكار مي باشند بهرهمند شويد .

1- نصب و لوله كشی چيلرهای تراكمی

قبل از نصب و استقرار چيلر در موتورخانه ، ابتدا قسمت‌هاي مختلف آن مانند : كمپرسورها – تابلو برق  – لوله كشي مدارات تبريد و كنترلها را بدقت بازديد نموده تا اگر در موقع حمل و نقل آسيب ديده اند با شركت سازنده جهت رفع عيب اقدامات لازم به عمل آورده شود.

 •  چيلر را روي يك فوندايون تراسز بتوني(ترجيحاً بتون مسلح) كه تحمل وزن دستگاه را داشته باشد (مطابق دستورات شركت سازنده) نصب و مستقر نمائيد .
 • چيلرهای با كندانسور آبی براي نصب در فضاي باز ساخته نشده اند. لذا چيلر در موتورخانه تاسيسات و در صورت امکان  نزديك برج خنک كننده نصب نمائيد.
 • محل استقرار  چيلر در موتورخانه را به شكلی در نظر بگيريد  كه دسترسی به تابلوی برق آن براحتی قابل دسترس بود و فضای  كافی در اطراف  آن جهت تعميرات كمپرسورها – اواپراتور و كندانسور وجود داشته باشد.
 • فضاي  موتور خانه ای كه در آن چيلر تراكمی نصب می شود باید دائماً تعويض گردد ، لذا پيش بيني هواكش برای موتورخانه تاسيسات  الزامی است . هواكش به ظرفيت  مناسب تهيه و نصب گردد.
 • چيلرهاي تراكمی دستگاههای گران قيمتی می باشند، بنابراين اجرای  لوله كشی و تاسيسات جانبی اينگونه دستگاهها بايد بطور اصولی و مطابق دستورات  شركت سازنده انجام شود.
 •  قبل از لوله كشی  چيلر  نقشه لوله كشی تاسيسات موتورخانه بايد توسط مهندس مشاور تهيه و طراحی گردد. در اين خصوص حتماً  از خدمات مهندسين مشاور  تاسيسات كمك بگيريد.
 • پس از پايان لوله‌كشی تاسيسات چيلر حتماً  دماسنج مناسب تهيه گرديده و در ارتفاع مناسب براي رويت‌هاي دمای آب ورود و خروج اواپراتور  و كندانسور  نصب شود .

2- كارهای مقدماتی قبل از راه اندازی چيلرهای تراكمی

 • برق  اصلی (مدار قدرت ) چيلر را توسط يك كابل مناسب به تابلوی برق موتورخانه متصل نمائيد . تابلو برق موتور خانه بايد مجهز به ولت متر – آمپر متر – كليد قطع و وصل اضطراری  و فيوزهای  جداگانه فقط براي چيلر باشد
 • مدار آب  اواپراتور را از طريق منبع انبساط  چيلر  و شير تغذيه  با آب  تميز پر كنيد .
 • مدار آب برج كننده را نيز از طريق طشت برج خنک كننده با آب تميز پر كرده  و در صورت نياز  در مسير پركن آب برج خنك كننده دستگاه تصفيه آب و سختی گير نصب نمايئد.
 • قبل از روشن كردن چيلر  يك گروه  بايد جداگانه عملكرد كليه دستگاههاي سيستم تهويه مطبوع را كه با چيلر در ارتباط می باشند  مانند  هواسازها – فن كويلها – پمپ های مدار آب  اواپراتور  پمپ های مدار آب برج خنک كننده را بازديد و اشكالات آنها را رفع نمايند.
 • شيرهای  مكش و رانش كميرسورهای چيلرهای تراكمی را در وضعيت باز قرار دهيد ( بطور معمول اين شيرها در كارخانه سازنده پس از  تست و راه اندازي  در وضعيت بسته قرار داده می شوند . )
 • شير سرويس در مدار مايع را نيز در وضعيت باز قرار دهيد .
 •  فنرهای زير پايه های هر كمپرسور يا شاسی كمپرسورها را در وضعيت كار قرار دهيد . براي انجام اين كار به دستورات شركت سازنده در اين خصوص  مراجعه نمائيد.
 • در چيلرهای تراكمی با كمپرسور نوع باز  مركز شفت الكترو موتور  و كمپرسور بايد كاملاً در يك امتداد باشند . براي كنترل مراكز شفت ها بايد از ابزار  مخصوص استفاده نمايند . توصيه می شود  اين كار به تكنسين های خدمات پس از فروش شركت سازنده محول شود چون انجام اينگونه كارها احتياج به مهارت  و دقت خاص دارد.

 

3- آماده سازی و راه اندازی برج خنك كننده چيلرهای تراكمی

پس از انجام كارهای مقدماتی ، برج خنك كننده را طبق مراحل زير آماده و راه اندازي كنيد .

 • به محل نصب برج خنك كننده مراجعه كنيد و كنترل نمايند ميزان سطح آب طشت  آن كافی باشد . عملكرد شناور پركن طشت را كنترل كنيد كه بخوبی آب وارد آن شده  و گير ندارد .
 • پس از اطمينان از وجود آب كافی در طشت برج خنك كننده ، پمپ‌های مدار آب كندانسور را روشن  كرده و كاركرد صحيح آنها را كنترل كنيد .
 • پس از راه اندازی پمپ های مدار آب برج خنک كننده پاشش آب نازلها  و تميزی و نظافت كركره های  برج را بازديد نمائيد . جريان  آب بايد  با فشار و ميزان كافی  به طشت برج ريخته شود و آب تمامی سطوح كركره را پوشش دهد .
 • در برجهاي خنك كننده نوع فايبر گلاس حركت آزادانه آب پخش كن را كه بصورت راديال آب را از طريق سوراخهايي كه در لوله تعبيه شده بر روي سطوح خنك كننده توزيع مي كند كنترل كنيد .
 • تسمه های باد بزن های سانتر يفيوژ  و پولی  فلكه را كنترل و بازديد كنيد .
 • ياتاقانهای باد بزن های سانتر يفيوژ را بازديد و در صورت نياز گريس كاری كنيد .
 • پس از راه اندازی و روشن كردن الكترو موتور بادبزن ها كنترل كنيد جهت گردش چرخ باد بزن به نحوی باشد كه هوا به سمت بالای برج پرتاب گردد ( در برجهای  خنك كننده جريان متقابل جريان هوا از سمت پائين به بالا برج و جريان آب از بالا به پائين برج حركت كند)
 • در مورد برج هاي خنك كننده نوع فايبر گلاس جهت گردش پره ملخی بايد به نحوی باشد كه هوا در جهت مخالف ريزش آب روي كركره ها  به طرف بالا مكش گردد و از قسمت فوقانی برج به بيرون پرتاب گردد.
 • الكتروموتورهاي بادبزن های سانتريفيوژ و ملخی را بازديد و اتصالات  الكتريكی  آنها را كنترل كنيد و همواره آمپر معرفی الكتروموتورها را اندازه گيري كنيد كه از ميزان  مجاز تجاوز نكنند .
 • توجه داشته باشيد كاركرد صحيح برج خنک كننده و پمپ آن از مهمترين  كارهای راه اندازی چيلرهای تراكمی می باشد.

4- راه اندازی پمپ‌های مدار آب اوپراتور چيلرهای تراكمی

 • هم زمان با راه اندازي  پمپ هاي برج خنك كننده بايد پمپ هاي مدار اواپراتور را نيز روشن كرده و شير فلكه های سيستم تابستانی را  در وضعيت باز قرار بدهيد .
 • عملكرد شير شناور منبع انبساط چيلر را  كنترل كرده  و سطح آب  آنرا بازرسی كنيد. در صورتيكه سيستم منبع انبساط بسته به چيلر متصل است شير متعادل‌كننده فشار و ميزان هوای درون منبع را بازديد و كنترل كنيد .
 • پمپ  مدار آب اواپراتور را روشن كرده اين پمپ  آب را در مدار اواپراتور  و در دستگاههای تهويه مطبوع جانبی مانند هوا سازها – فن كويلها  و در سيستم هاي صنعتي در درون قالب های  مبدل به گردش در می آورد . بنابراين پس از راه اندازي  آنها لازم است  از بالاترين  نقاط سيستم را هواگيری كنيد.
 • در صورت نياز  به شير اتوماتيك تخليه هوا ، آنرا تهيه و در بالاترين  نقطه امکان اتصال ، نصب نمائيد.
 • تمامی فن كويلها  و هوا سازهای متصل  به سيستم را هواگيری كنيد . در پروسه هاي صنعتی مبدلهای  حرارتی  را نيز هوا گيری و جريان آب درون آنها را كنترل نمائيد.
 • عملكرد شيرهای سه راهه موتوري كويلهای  سرمايی هوا سازها را كنترل نمائيد.

5- راه اندازی چيلرهای تراكمی

 • پس از انجام كارهاي مقدماتی و راه اندازی برج خنك كننده و پمپ های اواپراتور و كندانسور جريان برق را در تابلوی  چيلر برقرار كرده و هيترهای كارتر  كمپرسورها را در وضعيت روشن قرار دهيد تا مايع مبردی كه در روغن  كمپرسور جمع شده است ظرف 24 ساعت قبل از راه‌اندازی كاملاً بوسيله حرارت گرمكن روغن تبخير شده و در كارتر  روغن فقط روغن خالص وجود داشته باشد. اطمينان حاصل نمائيد كه گرمكن كارتر روغن سالم است و المنت آن سالم است. بهترين راه برای تشخيص اين مهم لمس كارتر  كمپرسور با دست می باشد.
 • توجه داشته باشيد چيلرهای آبی  قبل از  حمل  به محل نصب  در كارخانه سازنده  شارژ گاز روغن  شده است و بطور كامل  تست و آزمايش می شوند . همچنين  كليه قطعات كنترلی  چيلر شامل :

ترموستات – كنترل  ضد يخ زدگی –  كنترل فشار بالا و پائين – كنترل  فشار روغن و بی متالهای كمپرسورها طبق شرايط استاندارد  چيلرهای آبی  تنظيم و لاك زده مي شوند . لذا نيازي به تنظيم مجدد ندارند .

 • حداقل 15 دقيقه قبل از راه اندازی چيلرهای تراكمی ، برج خنک كننده و پمپ آن را روشن نموده تا آب خنك در كندانسور چيلر گردش كند.
 • پمپ های مدار اواپراتور را روشن كرده و عملكرد فلوسوئيچ در قسمت خروجی آب از اواپراتور را كنترل نمائيد كه بطور صحيح كار كند .
 • مدار اينتر لاک شامل پمپ های اواپراتور – پمپ های برج خنك كننده  و فن های برج خنك كننده را در مدار فرمان چيلر بر قرار نموده بطوريكه با توقف هر يك از تجهيزات فوق چيلر بطور  اتوماتيک خاموش شود.(جهت كابل كشی و اجرای مدار اينتر لاک از شركت سازنده چيلر نقشه برق در خواست نمائيد.)
 • ترموستات و آنتي فريز مکانیکی چيلر را بازديد كنيد كه در دماي مورد نظر تنظيم شده باشند. (لاك كارخانه سازنده سالم باشد)
 • اتصالات‌اصلی تابلوی برق چيلر را يكبار ديگر بازديد كنيد كه محكم و اصولی درجای خود قرار گرفته‌ باشند.
 •  ولتاژ  برق ورودي به تابلوی برق چيلر را اندازه گيری و كنترل كنيد. (اينكار را با ولت‌مترسالم انجام دهيد)

6 چيلررا راه اندازی و روشن كنيد

 • چيلر را راه اندازي و روشن كنيد . بلافاصله آمپر مصرفی هر يک  از كمپرسورها  را بدقت اندازه گيری نمايئدو در صورت مشاهده شرايط غير عادي كمپرسور را خاموش و علت را بررسي كنيد .
 • پس از روش كردن چيلر  وضعيت  شارژ گاز را از طريق رويت سايت گلاس مدار مايع كنترل كنيد در صورت نياز  چيلر  را شارژ گاز نمائيد.
 • سطح روغن  كارتر  كمپرسورها را ضمن كار دستگاه بدقت زير نظر داشته باشيد عموماً در دفترچه های  راهنمای راه اندازی  چيلرها  ميزان سطح مجاز روغن كارتر كمپرسور نشان داده شده است.
 • پس از راه‌اندازی  چيلر فشار رانش- فشار مكش و فشار روغن كمپرسورها را كنترل كنيد . محدوده مجاز مقادير فشارها برای انواع چيلرها براساس نوع مبرد سیستم در نرم افزار های معتبر  وجوذ دارد.
 • همواره پس از راه اندازی چيلر فشار و آمپر مصرفی كمپرسورها را دريك جدول ثبت نمائيد. اطلاعات مندرج شده در اين جدول  كمك زيادی به اپراتورها و تكنسين های راهبری چيلر می نمايد و لذا  تعداد كافی اين جدول را در موتور خانه داشته باشيد روزانه مقادير و پارامترهای مختلف را اندازه گيری و ثبت نمائيد .
 •  در پايان پس از راه اندازی كامل چيلر در صورتيكه شرايط كاركرد آن حالت عادی بوده و سيستم بدون اشكال بكار خود ادامه می دهد ، رفته رفته تمامی بادبزن های  فن كويلها و هوا سازها را روشن نمائيد تا چيلر با حداكثر ظرفيت خود زير بار برود.

پروژه های مرتبط